Arbejdsgang

  forside

  arbejdsgang

  garantiordning

Arbejdsgang

  • AK Tagrens & Maling fortager gratis og uforpligtende TAGTJEK på fyn.
  • Taget undersøges grundigt for fejl og mangler.
  • Loftet undersøges m.h.t. udluftning, isolering, tidligere vandindtrængen m.m.

Der renses

Afrensning af taget foregår med miljøgodkendt rensesystem. Der dybderenses med rent vand ved 250 bars tryk.

 

Vandet filtreres i miljøgodkendt filtersystem.

Lodrette samlinger, rygning og tagfod bliver renset manuelt.

Hver enkelt plade bliver gennemgået for særligt fastsiddende algevækst.

Taget efterskylles med rent vand.

Algebehandling af tag.Tagrender og evt. murværk skylles ned.

Vinduer pudses.

Der males

Taget børstes, fejes og blæses rent for små-partikler.

Taget spartles for små-revner.

Kanter ved vindskær, tagfod samt skotrender males med pensel.

Afdækning af skotrender, skorsten, emhætter m.m., alt efter aftale med bygherre.

Afdækning for sprøjtestøv foretages efter behov.

 

 

Taget males 2 gange i den ønskede farve.

 

 NYBORGVEJ 5  -  5750 RINGE  -  TLF. 78 69 65 25  -  MOBIL 20 48 57 47

© Copyright 2016. All rights reserved. Contact: Callnet